Fenris forlag     Fagbøker

Forlaget satser på utgivelse av fagbøker i naturvitenskaplige emner for studenter på universitet og høyskoler.


Kort og godt- serien i A6 format er beregnet for ulike helsefaglige studieretninger på høyskolenivå. Anatomi og fysiologi er første bok i kort og godt serien - flere titler kommer.