Fenris forlag     Fagbøker

  Arvid Odland

Planteøkologi  Miljø og tilpasning

ISBN 978-82-91768-13-7

     

   

 
 


Arvid Odland  er professor i vegetasjonsøkologi ved høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser blant annet i botanisk økologi, biodiversitet og effekter av klimaendringer-spesielt i fjellområder.


  Ny utgave høsten  2016.


Planteøkologi for universitet og høyskole.


  Boken er også relevant for alle som vil øke sin kunnskap om relasjoner mellom planter og de økologiske forholdene de lever under. Slik kunnskap er svært viktig i forvaltnings-sammenheng og i vurderinger  av effekter av de pågående klimaendringer.

Boken kan bestilles hos bokhandlere eller på epost:


Pris  kr. 398,-


  • A5 format
  • 358 sider
  • spiralinnbinding
  • plastomslag

Nedenfor kan du scrolle gjennom  noen sider i boken